CONSILIUL COORDONATOR AL AUDIOVIZUALULUI ANUNȚĂ PRELUNGIREA CONCURSULUI PENTRU OCUPAREA FUNCȚIILOR PUBLICE VACANTE

Mar ,Februarie 28, 2017 - 17:02

Consiliul Coordonator al Audiovizualului anunţă concurs pentru ocuparea funcţiilor publice vacante

În conformitate cu Regulamentul cu privire la ocuparea funcţiei publice vacante prin concurs aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr. 201 din 11 martie 2009, Consiliul Coordonator al Audiovizualului anunţă concurs pentru ocuparea următoarelor funcţii publice vacante:

1.   Consultant, Serviciul comunicare şi relaţii cu publicul

Telefon: 022-24-39-09,

e-mail: resurseumane.cca@gmail.com

adresa poştală: MD-2012, mun. Chişinău, str. Vl. Pîrcălab, nr. 46;

persoana de contact: Diana Panainte, Serviciul resurse umane.

 

Data limită pentru depunerea Dosarului de concurs – 08 aprilie 2018