Consiliul Coordonator al Audiovizualului anunţă concurs pentru ocuparea funcţiilor publice vacante

Mar ,Februarie 28, 2017 - 17:02

În conformitate cu Regulamentul cu privire la ocuparea funcţiei publice vacante prin concurs aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr. 201 din 11 martie 2009, Consiliul Coordonator al Audiovizualului anunţă concurs pentru ocuparea următoarelor funcţii publice vacante:

1. Specialist, Direcția juridică și reglementări

Telefon: (022)24-39-09

e-mail: resurseumane.cca@gmail.com

adresa poştală – MD-2012, mun. Chişinău, str. Vl. Pârcălab, nr. 46;

Data limită de depunere a Dosarelor – 05 august 2018.