Consiliul Coordonator al Audiovizualului anunţă concurs pentru ocuparea funcţiilor publice vacante

Vin ,August 03, 2018 - 16:37

În conformitate cu Regulamentul cu privire la ocuparea funcţiei publice vacante prin concurs aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr. 201 din 11 martie 2009, Consiliul Coordonator al Audiovizualului anunţă concurs pentru ocuparea următoarelor funcţii publice vacante:

Specialist, Direcţia monitorizare radio

Specialist,  Direcţia monitorizare TV

Specialist superior, Direcţia monitorizare TV

Specialist, Direcția Juridică

Consultant, Direcția Licențiere și Autorizare

  Telefon: (022)24-39-09

e-mail: resurseumane.cca@gmail.com

adresa poştală – MD-2012, mun. Chişinău, str. Vl. Pârcălab, nr. 46;

Data limită de depunere a Dosarelor – 20 august 2018.