ORDINEA DE ZI

                                        A ŞEDINŢEI CCA                                        

DIN 27 APRILIE 2017

Mun. Chişinău                                                                                                                             Ora: 10:00

NR.

CRT.

DENUMIREA CHESTIUNII

RESPONSABIL DE PREGĂTIRE

RAPORTOR

 1.  

Cu privire la examinarea rezultatelor monitorizării serviciilor de programe ale unor radiodifuzori la capitolul respectării art. 11 alin. (3) din Codul audiovizualului

DMTV

E. CRÎŞMARU

 1.  

Cu privire la examinarea unor cereri de eliberare a autorizațiilor de retransmisie

DCD

V. PULBERE

 1.  

Cu privire la examinarea cererii de  retragere a autorizației de retransmisie, eliberată „TV INTERACTIVE” SRL pentru studioul TV prin cablu „ELEFANT TV”

DCD

V. PULBERE

 1.  

Cu privire la examinarea unor cereri de reperfectare a condiţiilor la autorizațiile de retransmisie

DCD

V. PULBERE

 1.  

Cu privire la examinarea unor cereri de prelungire de drept a licenţelor de emisie

DLA

L.VIZIRU

 1.  

Cu privire la examinarea unor cereri de reperfectare a licențelor de emisie 

DLA

L.VIZIRU

 1.  

Cu privire la activitatea posturilor de televiziune „OTV” și „Stil TV”

DLA

L.VIZIRU

 1.  

Cu privire la examinarea cererii de retragere a licenței de emisie eliberată Firmei „Canal-X ” S.R.L. pentru postul de televiziune „Canal-X” 

DLA

L.VIZIRU

 1.  

Cu privire la examinarea cererii „TV-Comunicații Grup” SRL

DJR

I. DUHLICHER

 

ORDINEA DE ZI

                                        A ŞEDINŢEI CCA                                        

DIN 27 APRILIE 2017

Mun. Chişinău                                                                                                                             Ora: 13:00

NR.

CRT.

DENUMIREA CHESTIUNII

RESPONSABIL DE PREGĂTIRE

RAPORTOR

 1.  

Cu privire la examinarea şi avizarea unor proiecte de Legi

DJR

I. DUHLICHER

 1.  

Cu privire la desemnarea membrilor CCA pentru participare la Reuniunea Platformei Europene a Autorităţilor de Reglementare (EPRA) şi alocarea mijloacelor financiare pentru cheltuielile de deplasare

SREIE

I. GUŢULEAC

 1.  

Cu privire la desemnarea reprezentanților CCA pentru participare la Simpozionul internațional organizat în cadrul Reţelei Francofone a Autorităţilor de Reglementare Media (REFRAM) şi alocarea mijloacelor financiare pentru cheltuielile de deplasare

SREIE

I. GUŢULEAC

 1.  

Cu privire la alocarea mijloacelor financiare din Fondul de susţinere a radiodifuzorilor pentru achitarea cotizaţiei de membru al Platformei Europene a Autorităţilor de Reglementare (EPRA)

SEFEC

T. CÎNEVA

 1.  

Cu privire la nerespectarea prevederilor Deciziei CCA nr. 125 din 04.12.2007

SEFEC

T. CÎNEVA

 1.  

Cu privire la examinarea demersului f/nr. din 11 aprilie 2017 al Asociaţiei pentru Dezvoltare şi Cooperare în Moldova

DGLAM

D. CURNIC

 1.  

Cu privire la mediatizarea campaniei „Presa echilibrează genul!”

DGLAM

D. CURNIC

 1.  

Cu privire la activitatea Consiliului Coordonator al Audiovizualului în trimestrul I al anului 2017

DGLAM

D. CURNIC

 

 

Comunicate de presă